Ethereum (ETH) מסחר הצידה בעוד ביטקוין זמירה רווחי

Ethereum מחיר כרגע נאבק לטפס מעל $178 ו $180 נגד דולר ארה ב. ביטקוין מחיר מתדרדר וזה נראה כאילו הוא לא הצליח להישאר מעל $8,220 ו $8,200. יש לטווח קצר קו מגמה שורי להרכיב עם תמיכה ליד $172 על התרשים שעה של ETH/USD (הזנת נתונים דרך קרקן). הזוג יכול להתאושש $180 כל עוד אין קרוב מתחת לאזור התמיכה $170. מחיר Ethereum מראה כמה שלטים של דובי לעומת הדולר האמריקאי, בעוד מטבע ביטקוין תדרדר . מחיר ETH יכול לחזור בחזרה כל עוד מחזיק התמיכה $170. Ethereum מחיר ניתוח אתמול, ראינו התאוששות…