Tại sao ETHEREUM GIẢM 12 TUẦN LIÊN TỤC?

▶ Coinbase Website: Coinbase.com ▶ CEX Website: cex.io Ethereum trong thời gian qua đã gặp phải áp lực bán rất mạnh trên thị trường đến từ các quỹ đầu cơ lớn như Alameda Reseach và các quỹ đầu tư khác. Kèm với tình hình chung của thị trường rất xấu. Khi mà BTC giảm mạnh thì ETH khó mà tăng trưởng. Vì vậy ETH đã có 12 tuần giảm liên tục. Các yếu tố này đang ảnh hưởng đến giá? Tất cả đều có trong video. TIMESTAMPS: 00:00 Mở đầu…