Công Nghệ Blockchain [FULL] | Sách nói | DDS

▶ Coinbase Website: Coinbase.com ▶ CEX Website: cex.io Blockchain Là Gì? Blockchain Làm Việc Như Thế Nào? Bitcoin Là Gì? Những Đặc Điểm Chính Của Blockchain Blockchain Có Thể Dùng Ở Đâu? Những Bất Lợi Khi Sử Dụng Blockchain Blockchain Và Internet Liệu Lịch Sử Có Lặp Lại? Blockchain là chủ đề đang vô cùng nóng trên toàn cầu hiện nay. Nó cùng với Bitcoin và tiền kỹ thuật số trở thành đề tài bàn luận trên rất nhiều mặt báo và trong những cuộc trò chuyện của mọi người.…